Широко приложение на охладителната кула

Охладителните кули се използват предимно за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) и промишлени цели. Той осигурява рентабилна и енергийно ефективна работа на системи, нуждаещи се от охлаждане. Повече от 1500 промишлени съоръжения използват големи количества вода за охлаждане на своите растения. ОВК системи се използват обикновено в големи офис сгради, училища и болници. Промишлените охладителни кули са по-големи от системите за ОВК и се използват за отстраняване на топлината, абсорбирана в циркулиращите системи за охлаждаща вода, използвани в електроцентрали, петролни рафинерии, нефтохимически заводи, заводи за преработка на природен газ, заводи за преработка на храни и други промишлени съоръжения.

Индустриалните процеси и машини генерират толкова големи количества топлина, че непрекъснатото разсейване е необходимо за ефективна работа. Топлината трябва да е към околната среда. Това става чрез процес на топлообмен, който е в основата на технологията на охладителната кула.

Интересно е, че въпреки че охладителните кули са устройства на 20-тети век, знанията за тях всъщност са ограничени. Някои хора вярват, че охладителните кули са източник на замърсяване, но единственото нещо, което изпускат в атмосферата, е водната пара.

След много години на развитие на тази технология, охладителните кули се предлагат в различни видове и размери. Всеки от тях е приложим в определена конфигурация на натоварване, поради което е важно да се очертаят наличните опции. Имайте предвид, че въпреки различните конструкции, основната функция остава тази на разсейване на топлината от сградната система или процес във въздуха чрез изпаряване. Ето няколко категоризации:

А.Механична тяга охлаждаща кула
Б.Атмосферна охладителна кула
° С.Охладителна кула с хибридна тяга
Д.Охлаждаща кула с характеристика на въздушния поток
Д.Охлаждаща кула със строителна характеристика
F.Характеризираща се с форма охладителна кула
G.Охлаждаща кула, базирана на метод за пренос на топлина

Всяка от тях може да носи няколко охладителни кули. Например, категоризирането на охладителните кули по отношение на метода на пренос на топлина дава три възможности: Сухи охладителни кули, Охлаждащи кули с отворен кръг и Охладителни кули със затворен кръг / Охлаждащи кули с флуиди.

Охладителните кули може би обикновено са рентабилни за промишлено охлаждане в сравнение с другите опции, но предизвикателството за ефективност може да бъде разочарование. Мониторингът на коефициента на ефективност е от решаващо значение, тъй като гарантира следното:

Намален разход на вода
Икономия на енергия
Удължен живот на оборудването
Намалени оперативни разходи

За да се поддържа ефективността на охладителната кула, са важни три неща: разберете типа охладителна кула, която използвате, използвайте ефективно химикали и проследете загубата на вода в системата.

Системата на охладителната кула е често срещана в много индустрии, сред които основно е енергетиката, търговската промишленост, ОВК и промишлеността. В индустриалната инсталация системата отхвърля топлината от машините, нагретият технологичен материал сред другите източници. По-конкретно, промишлените охладителни кули са често срещани в преработвателните предприятия, петролните рафинерии, централите за природен газ и нефтохимическите заводи.

Други промишлени приложения:

Въздушни компресори с водно охлаждане
Машина за инжектиране и издуване на пластмаса
Машина за леене под налягане
Хладилна и охлаждаща инсталация
Студено съхранение
Завод за процеси на анодизиране
Електроцентрала
Климатични системи с водно охлаждане и VAM машини

Изборът на решение за охлаждане е вид цялостно съобразяване на разходите, пространството, шума, сметките за енергия и наличността на вода. Ако не сте сигурни кой модел ви е необходим, моля, свържете се с нас за повече насоки свободно.


Време за публикуване: ноември-11-2020