Новини

 • Широко приложение на охладителната кула

  Охладителните кули се използват предимно за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) и промишлени цели. Той осигурява рентабилна и енергийно ефективна работа на системи, нуждаещи се от охлаждане. Повече от 1500 промишлени съоръжения използват големи количества вода за охлаждане на своите растения. ОВК ...
  Прочетете още
 • Система за пречистване на вода за охладителна кула

  За индустриални компании, които използват охладителна кула за своето съоръжение, обикновено е необходима някаква система за пречистване на водата в охладителната кула, за да се осигури ефективен процес и по-дълъг експлоатационен живот на оборудването. Ако водата от охлаждащата кула не се обработва, органичният растеж, замърсяването, мащабирането и корозията могат да ...
  Прочетете още
 • Основно въведение в охладителните кули

  Охладителната кула е топлообменник, вътре в който топлината се изтегля от водата чрез контакт между водата и въздуха. Охладителните кули използват изпаряване на водата, за да отхвърлят топлината от процеси като охлаждане на циркулиращата вода, използвана в нефтопреработвателните предприятия, химическите заводи, електроцентралите, стоманодобивната ...
  Прочетете още