• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Охлаждащи кули със затворен кръг с изтичане / Изпарителни охладители със затворена верига

    Като изпарителна охлаждаща кула с напречен поток с индукционен тип, течността на кулата (вода, масло или пропилей гликол) се използва за осигуряване на охлаждане, което е затворено в намотка и не е изложено директно на въздуха. Намотката служи за изолиране на технологичната течност от външния въздух, поддържайки я чиста и замърсена в затворен контур. Извън бобината има вода, която се пръска върху бобината и се смесва с външния въздух, за да изхвърли топлия въздух от охладителната кула в атмосферата, тъй като част от водата се изпарява. Студената вода извън намотката се рециркулира и използва повторно: хладната вода се връща обратно в началото на процеса, за да абсорбира повече топлина по време на изпаряване. Той спомага за поддържането на чиста технологична течност, което ще намали разходите за поддръжка и експлоатация.