• Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Охладителни кули със затворен кръг с противопоток / Изпарителни охладители със затворена верига

    Охладеният сух въздух навлиза през жалузите от двете страни на кулата в дъното и изтеглени нагоре и над намотките от силата на аксиалния вентилатор, монтиран отгоре, разбърква падащата вода (идва от водоразпределителната система) и увеличаване на ефективността на пренос на топлина в състояние на горещ влажен въздух, изхвърлен от кулата в атмосферата. По време на този работен процес малко количество от рециркулиращата вода се изпарява поради латентен топлообмен през тръбата и стените на намотките, премахвайки топлината от системата. При този режим на работа, поради изпарителните характеристики понижава температурата на изходящата вода и енергията на вентилатора е спестена.