• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    ICE химическа дозираща система за пречистване на водата в охладителната кула

    Работата на охладителната система пряко влияе върху надеждността, ефективността и цената на всеки индустриален, институционален или енергиен процес. Наблюдението и поддържането на контрол на корозията, отлагането, микробния растеж и работата на системата е от съществено значение за осигуряване на оптимизираните общи разходи за работа. Първата стъпка за постигане на минимум е изборът на подходяща програма за лечение и експлоатационни условия за минимизиране на системните напрежения.